Eurobike 27-30 Agosto 2014 - Friedrichshafen, Germania

Expobici 20-22 Settembre 2014 - Padova